Hvit Politik

24.01.2019

Det politiska intresset ökar på Hvitfeldtska

- nu får MSU och LUF sällskap med SSU som skolklubb

Sedan ett tag tillbaka har det funnits två politiska skolklubbar på Hvitfeldtska, MSU (Moderat Skolungdom) och LUF (Liberala Ungdomsförbundet).

Dessa två får nu sällskap av ytterligare en politisk skolklubb, för i onsdags hölls första mötet för SSU Hvitfeldtska. SSU som står för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, fanns för några år sedan på Hvitfeldtska, men ska nu starta upp verksamhet igen.

Hvitsnurran frågade en av dem som var med på första mötet, Adam Bagge i S2AB, om varför han hade valt att engagera sig.

"Jag ville vara med och starta upp SSU Hvitfeldtska av personlig övertygelse om att Socialdemokraterna och SSU har en samhällssyn som överensstämmer med min, och att de har de lösningar som krävs för att lösa de samhälleliga utmaningar Sverige står inför." säger han till Hvitsnurran. Vi frågade också om att tycker att fler borde engagera sig i en politisk förening i allmänhet. "Ja! För då får de möjlighet att förändra samhället vi alla lever i tillsammans. Som Olof Palme sade: Samhället är byggt av människor. Är något fel kan vi förändra det."

Adam Bagge, S2AB, är en av dem som valt att engagera sig i SSU Hvitfeldtska.
Adam Bagge, S2AB, är en av dem som valt att engagera sig i SSU Hvitfeldtska.

Att det är bra att engagera sig politiskt tycker också Gustav Magnusson, S2AB, ordförande för MSU Hvitfeldtska. "Vi har på de sista åren sett hur antalet medlemmar i de politiska ungdomsförbunden minskat, medan intresset för politik håller sig relativt starkt. Om du har en åsikt, är det viktigt att du står för den". Gustav Magnusson har också han valt att engagera sig politiskt med grund i sina värderingar och åsikter. "När jag gick i nian fick jag välja gymnasium själv. Detta har inte alltid varit en självklarhet, utan det var tack vare att Moderata Ungdomsförbundet drev på frågan under 90-talet som gjorde detta möjligt. När jag sedan fick reda på att vissa partier vill begränsa eller rent utav ta bort det fria skolvalet, bestämde jag mig för att gå med i Moderata Ungdomsförbundet för att bland annat försvara denna friheten." säger Gustav när vi frågar honom om grunden till sitt engagemang.

När vi frågar honom vad han tycker om att SSU Hvitfeldtska nu skall starta upp svarar han "Jag välkomnar detta. Det är väldigt positivt att unga vill engagera sig demokratiskt för att skapa förändring. Även om unga inte engagerar sig i Moderat Skolungdom eller Moderata Ungdomsförbundet bidrar detta till det politiska samtalet. Jag hoppas även att vi kan anordna gemensamma aktiviteter med SSU Hvitfeldtska."

Gustav Magnusson, S2AB, är ordförande för MSU Hvitfeldtska.
Gustav Magnusson, S2AB, är ordförande för MSU Hvitfeldtska.

Vikten av politiskt engagemang bland unga håller även Adam Bouganim, E2GH, som är vice ordförande i LUF Hvitfeldtska, med om. "Det är viktigt att man engagerar sig i många olika rum, i såväl skolan som i samhället i stort. Det är vi som bygger framtidens samhälle, och i den tid vi lever i där populism från både höger och vänster breder ut sig är det viktigare än någonsin att visa vad man står för. Skolan är en plats där vi spenderar mycket av vår tid, och därmed en bra plattform för att diskutera och nå ut till ungdomar."

Adam Bouganim, E2GH, är vice ordförande för LUF Hvitfeldtska.
Adam Bouganim, E2GH, är vice ordförande för LUF Hvitfeldtska.

Och dessa åsikter om vikten av engagemang är inte bara en åsikt som de som är aktiva i de olika politiska ungdomsförbunden har. I en artikel i SVT i juni i år uttrycker statsvetaren Erik Amnå oro över att ungdomsförbunden har få aktiva, och att det är ett demokratiskt problem.

Så vi i Hvitsnurran uppmanar er; bli aktiva! Bli aktiv i en förening (med fördel Hvitsnurran), eller ett politiskt ungdomsförbund. Redan nu finns ju tre stycken skolklubbar på Hvitfeldtska, och om du inte känner att du sympatiserar med någon av dem så ta kontakt med det parti eller ungdomsförbund du delar åsikter med, och starta upp en! Det är viktigt att vi som unga idag håller liv i den politiska frihet vi har, och som tidigare generationer kämpat så hårt för att vi skall ha.

Text: Alexander Wikhall

Bilder: Privat