Transfobi i ett meme-krig

24.01.2019

Under måndagen, vecka 46 (2018), påbörjades ett "meme-krig" mellan Instagram-kontona @hvitposts på Hvitfeldtska och @schillestmemes på Schillerska.

Ett "meme-krig" innebär att man publicerar memes, alltså satiriska eller humoristiska bilder, om den andra skolan, och är ett internetfenomen förekommer mellan olika "rivaliserande" meme-konton på olika skolor i Göteborg.

Under förmiddagen på tisdagen den 13 november publicerade Hvitposts som ett led i detta "meme-krig" ett inlägg som av många anklagades för att vara transfobiskt och som väckte stor diskussion i kommentarsfältet. Många av de som kommenterade upprördes över att inlägget var transfobiskt, då det enligt flera av kommentarerna var alienerande mot transpersoner och cisnormativt. Flera kommentarer som försvarade inlägget menade däremot att bilden skulle ses som satir, och att den anspelar på stereotyper som enligt kommentarerna finns kring Schillerska som skola än snarare mot transpersoner som grupp.

Bilden ovan lades upp av Instagramkontot @hvitposts, Hvitsnurran tar avstånd från innehållet, och publicerar bilden enbart för att den är nödvändig att ha sett för att förstå texten.

Senare under eftermiddagen lade Hvitposts upp ett inlägg där de bad om ursäkt till de som känt sig träffade av det tidigare inlägget, men poängterade att de anser sig ha rätt till att skämta obegränsat om vilka ämnen de vill. De betonade också att de "drev med en stereotyp, inte med en sexualitet".

Även det meme-konto som var på andra sidan av "meme-kriget", Schillestmemes, uttalade sig i en kommentar på sin Instagram-sida, där de fördömde inlägget som Hvitposts gjort tidigare under dagen. De menade att Hvitposts "gått för långt" och var "transfober och SD-supporters" och att de kände sig äcklade av inlägget, och beslutade av avsluta all kontakt med Hvitposts.

Detta kommenterar Hvitposts i kontakt med Hvitsnurran med att de inte tar inlägget på allvar, då den består av att anklaga dem för att tillhöra ett visst politisk parti, samt att referera till deras inlägg utan att precisera vad de menar.

Denna diskussion om vad som är okej att skämta om pågår inte bara i detta fall, utan i hela samhällsdebatten idag.

Å ena sidan kan inlägget tolkas som transfobiskt och cisnormativt, genom att det driver med personer som inte identifierar sig med cis-normen, och därmed befäster rådande könsnormer. Denna transfobi som idag förekommer får många konsekvenser i samhället. Under de senaste åren har många våld- och hatbrott begåtts mot transpersoner och den psykiska ohälsan är i denna grupp högre än hos befolkningen i snitt.

Å andra sidan rättfärdigas denna typ av inlägg som en konsekvens av den yttrandefrihet vi har i Sverige, som just skall skydda alla former av yttrande. Ett exempel på detta är den skandal som uppdagades när rap-aliaset Mr Cool, egentligen komikern Anton Magnusson polisanmäldes för en låt som tolkades som uppmanande till pedofili. I det fallet friades Magnusson med hänsyn till yttrandefriheten och att det var satir.

Som med alla aktuella frågor som handlar om människors lika värde är den diskussion som uppstått i samband med detta inlägg viktig, och vilka värderingar man lägger i det, vad man anser är rätt och fel, är ens personliga åsikt.

Redaktionen